Doorbraak-je-wilt-gewoon-gelukkig-zijn

I want to break free (Queen)

In mijn praktijk komt ik regelmatig cliënten tegen die bang zijn. Bang voor situaties die zij reeds eerder hebben meegemaakt en die niet goed gegaan zijn. Als je jong bent is dat meestal geen probleem. Je gaat gewoon door en gaat geen situatie uit de weg. Bijvoorbeeld met verliefdheid. Maar hoe vaker wij onze neus stoten hoe voorzichtiger wij worden, bouwen wij zorgvuldig een muur(tje) op en trekken we ons terug. Dit terwijl we eigenlijk wel weten dat je openstellen, en dus jezelf zijn, de enige echte kans is op echt geluk. Zeker in de liefde!

Echter, de meeste mensen zijn bang voor iets wat hun zelfs nog nooit overkomen is! Dat lijkt vreemd maar dat is echt waar! Door verhalen van anderen! Verhalen van je ouders die op die manier ongewild hun eigen angst, frustratie en onkunde aan hun kinderen meegeven. “doe dat maar niet, want ik….”. “begin nooit als zelfstandige”, of juist, “Als je de kans krijgt als zelfstandige te kunnen werken, DOEN!” Afhankelijk van hun eigen ervaring…. Zo worden er ongewild en met de beste bedoelingen struikelblokken meegegeven. Maar ook later, via familie, vrienden, relaties, werk, de maatschappij. Iedereen wil zijn idee op jouw projecteren. Het is jouw taak om goed te blijven kijken of dat ook jouw werkelijkheid is. Dat is nog lastig genoeg…..

We zijn die verhalen gewoon gaan geloven terwijl als we goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is er meestal weinig tot niets van over blijft….. door eigenlijk simpel een stapje naar achter te doen en nog eens goed te kijken.

Neem het voorbeeld van de aarde en de zon. Ik zou toch echt zweren op alles wat mij lief is dat de zon om de aarde draait, ik zie het toch! De zon komt op in het Oosten en gaat onder in het Westen. Terwijl als je uitzoomt heel duidelijk ziet dat de aarde om de zon draait….

In het eerste geval zijn het oude verhalen die nu op DIT moment niet meer opgaan. Het is een andere tijd, andere personen en ontneem jij jezelf de kans op een mooi avontuur!

In het tweede geval doe je aannames en heb je dingen als waarheid aangenomen die op zijn minst een tweede onderzoek waardig zijn.

Hoe dan ook, als je tegen dingen in je leven aanloopt die niet meer lekker voelen of je gaat twijfelen aan dingen is, nadat je nieuwe inzichten hebt verworven, het spannendste deel het nieuwe verkennen door te DOEN!

Nu wordt het spannend en haken de meeste mensen weer af en vervallen weer snel in hun oude patronen. Meestal omdat zij zich (nog) niet op hun gemak voelen in deze nieuw jas. En dat is jammer want zoals mijn oude leraar ooit tegen mij zei:

“Angst is de duizeling van de vrijheid”

De angst laat ons de keuze zien.
De keuze waar wij bang voor zijn maar toch. (is dat angst of nog niet gewend zijn…)

Ondertussen wordt onze maatschappij geregeerd door angst maar wordt je afgerekend als je verteld bang te zijn!
Zo erg, dat er een angst tegen de angst is ontstaan terwijl daar de echte ruimte ligt, daar liggen de mogelijkheden. De kans tot werkelijke groei! De echte persoonlijke winst!!!

Angst is een zegen!
Die angst die ons de enorme vrijheid toont.
Anders gezegd, angst toont ons de enorme leegte.
De leegte die wij zelf, elke dag opnieuw, mogen invullen.
De keuzes zijn oneindig! The sky is the limit!
Wij mogen onszelf, elke dag, opnieuw creëren.

Heb een fijn weekend!

Kees Zoll.
Counsellor.

Ik zie, wat jij niet ziet…

Het is grappig hoe een oog werkt. Weet je nog van de lagere school…..

Denk er eens rustig over na dat wat jij denkt te zien als een beeld is in jouw hoofd!
Je zou toch zweren dat je naar buiten kijkt!!!!!
Maar nee, kijk maar naar het plaatje.
We kijken alleen maar naar binnen!

Ik vond dat maar een raar idee en ben eens verder gaan “kijken“ naar wat we nu eigenlijk zien.

Het oog vangt licht op van iets dat weerkaatst vanuit de omgeving. Op het netvlies wordt het licht geregistreerd door miljoenen lichtgevoelige staafjes en kegeltjes. Het leuke is dat we van die “beelden“ ons nog niet bewust zijn. Het zijn eigenlijk nog niet eens beelden!

Pas een fractie van een seconde later, als het licht is omgezet in elektrische signalen die via de oogzenuw naar de hersenen worden geleid en daar omgezet worden het bewuste beelden.

De ogen geven 3 tot 5 x per seconde deze signalen door naar de hersenen. Dat lijkt veel maar er zijn al vele camera`s die veel sneller beelden kunnen verwerken dan onze ogen.

Voordat de interne voorstelling kan beginnen wordt de informatie vanuit de buitenwereld gefilterd! Op onbewust niveau wordt er als het ware een keuze gemaakt welke prikkels door mogen naar de interne voorstelling. Deze informatie wordt gefilterd op basis van onze herinneringen, oude beslissingen, waarden en normen, overtuigingen, ons begrip van tijd/materie/ruimte en energie en zelfs ons taalvermogen.

Op deze manier houden we ons zelfbeeld en wereldidee in stand. Dat geeft aan de ene kant zekerheid in het leven maar kan ons ook aardig in de weg zitten.

Door nu eens goed en zorgvuldig te onderzoeken wat nu echt van ons is en wat het is wat wij onszelf hebben aangeleerd of als waarheid hebben aangenomen, kunnen we tot verrassende nieuwe inzichten komen. Wat 1 keer is misgegaan wil niet zeggen dat het altijd mis zal gaan!

Zo ontstaat dus, langzaam maar zeker mijn nieuwe wereld en een nieuwe belevingswereld!

De, wat Ik noem: de waarheid. Is de situatie die wij waarnemen maar niet kunnen ervaren. Een wereld die onafhankelijk van ons bewuste waarneming bestaat. Ik neem aan dat deze wereld bestaat, maar ik kan er niet strikt zeker van zijn omdat ik die niet in DIE vorm ervaar!

Mijn huidige ervaringswereld kan ik niet ontkennen daar het in mijn bewustzijn verschijnt. Gelukkig heb ik mij steeds meer getraind om te twijfelen wat ik ervaar, dus wat ik zie, voel, hoor en ruik. Zo probeer ik mijn wereld ruimtelijker te maken. Maar het brengt mij ook aan het wankelen, mijn zekerheden, die ik zo angstvallig heb opgebouwd, vallen steeds meer weg. Er blijft steeds minder van over. Het is net alsof er niets van mij overblijft……

Maar ik doe dat wel bewust en vol overgave, soms voel ik de opwinding en soms het verdriet van het wegvallen. Het lijkt wel of het koren nu pas echt in vruchtbare grond is gevallen. En ik sta er zelf bij ….. om het water te geven!

Een klankbord nodig bij jouw onderzoek?

Warme Groet,
Kees Zoll

blog-kees-je-wilt-gewoon-gelukkig-zijn

Niet alles wat je denkt is waar!

Wij hebben de neiging om ons te identificeren met ons gedrag, onze bezigheden, de rollen die we vervullen. Als iemand ons vraagt: ‘Vertel eens iets over jezelf?’ doen we vaak ‘ben’-uitspraken over onszelf. ‘Ik ben moeder/vader, ik ben accountant, ik ben single, ik ben … jaar, ik ben verlegen.

We krijgen het van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Door onze ouders bijvoorbeeld, die ons verteld hebben: wat ben jij toch onhandig, lastig, slim, dom, lui, ijverig… Familie (broers, zusters), school, vriendjes/vriendinnetjes. Later: je relaties, werkgever, collega`s, je sociale leven etc.

Gedrag versus identiteit

Het lastige met ‘ben’-woorden is dat ze direct terugslaan op uw identiteit. Ik ben zo…. Terwijl ze vaak alleen iets zeggen over uw gedrag, los van wie u als persoon bent. We koppelen dat niet meer los, maar maken van ons gedrag, onze sterkten en vooral ook onze zwakten en belemmerende overtuiging. Ik ben introvert, ik ben opvliegend, ik ben moe, ik ben hier niet goed in, ik stel alles uit, ik ben langdradig, ik ben saai, ik ben dik, ik ben lelijk…

Vaak maken ze u bovendien, zonder dat u het door hebt, machtelozer en hulpelozer dan u in werkelijkheid bent. U identificeert zich zo met uw probleem dat u het wordt. U bent nu eenmaal zo, daar is niets (meer) aan te doen. Uw focus ligt volkomen op uw probleem, los van wie u nog meer bent, met het risico dat u zich er op blind staart en geen uitweg meer ziet. Ik ben zo…

Is er niet veel meer? Dat u humor heeft, weet wat doorzetten is, vrouw bent, of man, moeder, broer, vader, trainer bij voetbal, dat u enorm geniet van tuinieren, dat u het leuk vindt om cadeautjes te geven, houdt van goede gesprekken, en noem maar op. U bent, kunt en doet nog veel meer.

Voelt u het verschil? In het ene geval identificeert u zich volledig met uw probleem, in het tweede geval bent u meer dan uw probleem. U bent Hans, Josje, Nico en u hebt een probleem. Merkt u ook dat er zo een zekere afstand blijft tussen u en uw probleem? Het probleem houdt de juiste proporties (hoe groot soms ook) en u houdt ook de juiste proporties (nl. groter dan je probleem). U hebt er last van en zult ermee aan de slag moeten. Al voelt u dat uw klachten een enorme impact hebben op bepaalde onderdelen van uw leven, u bént het niet. U bent altijd meer dan waar u tegenaan loopt en daarmee staat u er ook altijd een beetje boven.

Op u komt het aan!

U bent de aangewezen persoon bent om eraan te gaan werken. Het is uw probleem en dus uw verantwoordelijkheid om het aan te pakken. Wat heeft u nodig om zich beter te gaan voelen? Minder afhankelijk…. Kruip uit uw afhankelijke rol. Samen kunnen we, van een afstandje, nog eens kijken wat er nu precies gebeurt in uw leven en welke irrationele denkbeelden u daaraan gekoppeld heeft. Als counsellor help ik u zoeken en uw doelen te bepalen en (als coach) help ik u deze nieuwe zienswijze in uw leven te integreren. Besef dat u altijd meer bent dan uw omstandigheden en dat u de regisseur bent én blijft van uw leven, uw gedrag en uw gevoel!

Kees Zoll.
Stresscounsellor.